Search
Close
Search
Operativ FM

Facility management är avser samordning, styrning och utveckling av de resurser och tjänster som krävs för att en organisations verksamhet ska fungera effektivt. Idag har en serviceorganisations ansvar för många olika tjänster och sammantaget blir det en omfattande och viktig FM-verksamhet

Kursen ger dig kunskaper om vad FM är och vad en FM-organisation arbetar med. Även genom studiebesöken får du se det i praktiken. Organisation och samverkan med de interna beställarna och brukarna av tjänsterna kommer berörs på kursen.

Missade du FM-dagen 2019?
Läs mer om FM-DAGEN 2019
Efter genomförd kurs ska deltagaren
  • Ha en kunskap om FM både generellt men även i praktiken och det dagliga arbetet
  • Se och förstå helheten med en FM-leverans
  • Genom både teori och praktik fått insyn i hur andra arbetar med FM
Syfte
Syftet med denna kurs är att ge dig kunskap om samt redskap och metoder för att utveckla dig i din roll inom facility management.
Innehåll
  • Vad är Facility Management
  • Varför ska vi tänka och jobba som en FM-organisation
  • Kartläggning och organisation av FM-verksamheten
  • Tjänster inom FM och samverkan mellan dessa och andra
  • IT-stöd och nyckeltal för FM-arbetet
  • Arbetsmetoder och rutiner
  • Studiebesök hos några framgångsrika FM-organisationer
Datum och plats
Längd: 2 dagar
När: 16-17 okt 2019
Plats: Stockholm
Pris
5 900:- per person
Back To Top