Search
Close
Search
Beställare ur ett strategiskt perspektiv
Utbildning inom strategisk FM

Facility management är strategisk ledning och styrning av tjänster och resurser som krävs för att servicetjänster och lokaler ska ge stöd till en organisations kärnverksamhet.

Den som är ansvarig FM har ofta ansvar för helheten, både lokaler och tjänster med en utveckling där arbetsplats och arbetssätt får en allt större betydelse för organisationens framgång.

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan agera och arbeta mer strategiskt i din roll som beställare. Den ger konkreta råd och strategier samt metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Du får också det information om den nya ISO-standarden för FM. Även om de senaste trenderna inom arbetsplatsen utveckling, som exempelvis hälsa på arbetsplatsen/wellbeing.

Du missar väl inte att anmäla dig till FM-dagen 2019?
Läs mer om FM-DAGEN 2019
Efter genomförd kurs ska deltagaren
  • ha kunskaper om processen kring strategiskt utvecklingsarbete från kartläggning, behovsanalys och formulering av FM-strategi till beskrivning och utveckling av tjänsterna
  • kunna delta eller leda taktisk och strategisk utveckling av FM-leveranser och andra tjänster
  • kunna utveckla FM-leveranser och tjänster, taktiskt och strategiskt, genom att analysera behov samt föreslå och driva utveckling- och förbättringsinitiativ
Syfte
Syftet med denna kurs är att ge dig redskap och metoder för att utveckla dig i din roll inom facility management.
Innehåll
  • Strategisk FM och utveckla en FM-strategi
  • Kartläggning av FM-verksamheten
  • FM-revision, behovsanalys, förstudie, marknadsanalys, styrdokument
  • Skapa en långsiktig FM-plan/Master plan
  • IT-stöd och nyckeltal för FM-arbetet
  • Branschstandarder och regelverk
Datum och plats
Längd: 2 dagar
När: 21-22 maj 2020
Plats: Stockholm
Pris
9 800:- per person
Back To Top