Search
Close
Search

Information

Datum: 2020-12-03
Plats: Stockholm
Klockan: 9-15.30
Pris: 2 850:- per pers.
Lunch/fika: Ingår
Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till tre veckor före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.
Alla priser är exklusive moms.

Anmälan till FM-dagen


Ange namn och e-postadress på deltagarna


T.ex. gluten, laktos, skaldjur

Skicka          Rensa 

Back To Top