Search
Close
Search
Facility Management på svenska
FM-dagen ska fungera som ett utvecklingsforum för oss som arbetar med FM. Att kunna träffas, utbyta erfarenheter och utbilda oss inom FM. Vi vill få in den praktiska vardagsaspekten med FM, men samtidigt visa på framtiden och visionen. Vi kallar det FM på svenska.

Genom de aktiviteter vi erbjuder kan du:
  • Lyssna på kollergor inom Facility Management som delar med sig av erfarenheter. Vad har de gjort? Vilka tankar har de?
  • Träffa och mingla med dina yrkeskollegor från andra organisationer för att utbyta tankar och erfarenheter
  • Fyll på med nya idéer för att utveckla er egen FM leverans
  • Utbilda dig inom FM-området
FM-dagen 2019 ytterligare en succé!
En dag för dig som jobbar med FM oavsett om det kallas Facility, Kontorsservice, entreprenad, intern service etc. FM-dagen 2019 hölls den 5 december i Stockholm. Det var 5 erfarna FM-chefer från olika företag/organisationer som gav oss en inblick i deras verksamhet, deras utmaningar, vad de gjort för att lyckas leverera en bra service.
Back To Top