Search
Close
Search
Facility Management på svenska
FM-dagen ska fungera som ett utvecklingsforum för oss som arbetar med FM. Att kunna träffas, utbyta erfarenheter och utbilda oss inom FM. Vi vill få in den praktiska vardagsaspekten med FM, men samtidigt visa på framtiden och visionen. Vi kallar det FM på svenska.

Genom de aktiviteter vi erbjuder kan du:
  • Lyssna på kollergor inom Facility Management som delar med sig av erfarenheter. Vad har de gjort? Vilka tankar de har osv.
  • Träffa och mingla med dina yrkeskollegor från andra organisationer för att utbyta tankar och erfarenheter
  • Fyll på med nya idéer för att utveckla er egen FM leverans
  • Utbilda dig inom FM-området
FM-dagen 2019
Detta bör du inte missa! Boka in 5 december i din kalender.
FM-dagen ska fungera som ett forum för oss som arbetar med FM. Att kunna träffas, utbyta erfarenheter och utbilda oss inom FM.
FM-dagen 2018 blev en succé!
FM-dagen gick av stapeln första gången 6/12, 2018 på Spårvagnshallarna i Stockholm.
Vi har arbetat för att skapa ett event där vi som själva arbetar med FM kommer till tals, kan träffas och utbyta erfarenheter. Nu ska vi gå vidare i arbetet. Vi kommer att skapa nya tillfällen att träffas och att utbilda sig inom området. Håll ögon och öron öppna för nästa aktivitet.

Tack för din medverkan på FM-dagen 2018!
Utbildningar

Operativ FM - 16-17 okt 2019
En kurs som ger dig ökade kunskaper om FM och hur man driver en FM organisation. Relevanta studiebesök som i praktiken visar hur FM drivs. Organisation och samverkan med interna beställarna och brukarna av tjänsterna är en del av kursen.
Vad innebär ISO 41001 för FM? - 29 nov 2019
Ett unikt tillfälle att lära och förstå vad den nya ISO 41001 standarden kommer betyda för oss inom FM. Ian van der Pool har medverkat under flera år i utvecklingen av ISO 41001. Ian har även infört en ISO organisation inom Försvaret i Nederländerna där han är ansvarig Facility Manager.
Beställare ur ett strategiskt perspektiv - 21-22 maj 2020
Kursen ger dig kunskaper om hur du kan agera och arbeta mer strategiskt i din roll som beställare. Den ger konkreta råd och strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem.
Back To Top