Search
Close
Search
Facility Management på svenska
FM-dagen ska fungera som ett utvecklingsforum för oss som arbetar med FM. Att kunna träffas, utbyta erfarenheter och utbilda oss inom FM. Vi vill få in den praktiska vardagsaspekten med FM, men samtidigt visa på framtiden och visionen. Vi kallar det FM på svenska.

Genom de aktiviteter vi erbjuder kan du:
  • Lyssna på kollergor inom Facility Management som delar med sig av erfarenheter. Vad har de gjort? Vilka tankar de har osv.
  • Träffa och mingla med dina yrkeskollegor från andra organisationer för att utbyta tankar och erfarenheter
  • Fyll på med nya idéer för att utveckla er egen FM leverans
  • Utbilda dig inom FM-området
FM-dagen 2019
Detta bör du inte missa! Boka in 5 december i din kalender.
FM-dagen ska fungera som ett forum för oss som arbetar med FM. Att kunna träffas, utbyta erfarenheter och utbilda oss inom FM.
FM-dagen 2018 blev en succé!
FM-dagen gick av stapeln första gången 6/12, 2018 på Spårvagnshallarna i Stockholm.
Vi har arbetat för att skapa ett event där vi som själva arbetar med FM kommer till tals, kan träffas och utbyta erfarenheter. Nu ska vi gå vidare i arbetet. Vi kommer att skapa nya tillfällen att träffas och att utbilda sig inom området. Håll ögon och öron öppna för nästa aktivitet.

Tack för din medverkan på FM-dagen 2018!
Utbildningar

Operativ FM - 17-18 okt 2019
Kursen ger dig kunskaper om vad FM är och vad en FM-organisation arbetar med. Även genom studiebesöken får du se det i praktiken. Organisation och samverkan med de interna beställarna och brukarna av tjänsterna kommer berörs på kursen.
Vad innebär ISO 41001 för FM? - 29 nov 2019
Kursen ger dig kunskaper om hur du kan agera och arbeta mer strategiskt i din roll som beställare. Den ger konkreta råd och strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem.
Beställare ur ett strategiskt perspektiv - April 2020
Kursen ger dig kunskaper om hur du kan agera och arbeta mer strategiskt i din roll som beställare. Den ger konkreta råd och strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem.
Back To Top